Platba za komunální odpad

Zadejte, prosím, rodné číslo majitele nemovitosti (který se u nás registroval k odpadům - např. jeden z manželů), za kterou chcete platit odpad a systém vyhledá, zda je vedený jak plátce, poplatník nebo je kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušný VARIABILNÍ SYMBOL k zaplacení. Variabilní symbol je jedinečný pro každý objekt a plátce.

* Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností VERA, spol. s r.o. pro obec Kamenice. Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s povinností mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Použitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.